De stichting “De Wensfiets” heeft een ANBI-status. ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status maakt het mogelijk als donateur om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook kunt u in aanmerking komen voor extra aftrek van periodieke giften, als u als donateur de gift voor minimaal vijf jaar toezegt en vastlegt in een overeenkomst met de ANBI. Een voorbeeld hebben wij voor u beschikbaar.
Hieronder vindt u de voorlopige ANBI gegevens.

 

Registratie:

Stichting “de Wensfiets” is geregistreerd
  • Bij de Belastingdienst onder RSIN/fiscaal belastingnummer ANBI: 860233248
  • Bij de Kamer van Koophandel onder RSIN-nummer: 860233248
  • Bij de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer: 75311860
 • Met postadres: Blauwven 77, 5508 RC Veldhoven
 • Website: www.wensfiets.nl
 • Email: info@wensfiets.nl

 

Doelstellingen:

 1. Stichting De Wensfiets heeft ten doel: het op professionele wijze vervoeren van personen in hun (pre)terminale fase conform de door hen geuite wensen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het exploiteren van een Opairfiets.
 3. Geen enkele doelstelling van Stichting De Wensfiets heeft het oogmerk het behalen van winst.

 

Beleidsplan:

De hoofdlijnen van het beleidsplan vindt u in deze pdf.

 

Functies en namen van de bestuursleden:

 • M.A.A. Smits, voorzitter/secretaris
 • M.M.M. Hageman-Verboven, penningmeester
 • M.P. Hageman, bestuurder

 

Beloningsbeleid:

 

De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers en worden niet beloond.

 

Publicatierapport:

Het publicatierapport over de afgelopen jaren kunt u hier lezen.

 

Statuten:

 

De statuten van Stichting De Wensfiets vind u hier.